facebook
  • „KOLOROWY ŚWIAT EMOCJI”

    To program profilaktyczno – edukacyjny dla dzieci uczestniczących w zajęciach sportowych w AKADEMII 2012. Program dotyczy komunikacji i współpracy w drużynie, radzeniu sobie z porażką oraz emocjami jakie jej towarzyszą. Wymienione tematy pracy z dziećmi są częścią promowania zdrowego stylu życia, która ma zapewnić dobrostan psychofizyczny jednostki. Dzieci w wieku szkolnym mają trudności w komunikacji i współpracy z innymi rówieśnikami, przegrywaniem i niepowodzeniem , a także z emocjami dla nich trudnymi jakie towarzyszą przegranej. Częste doświadczanie takich stanów emocjonalnych a także trudności w relacjach z innymi mogą powodować negatywne skutki zdrowotne, obniżać poczucie własnej wartości, nieśmiałość i wycofywanie się z aktywności. Dlatego bardzo ważnym celem jest uczenie radzenia sobie w trudnych sytuacjach, od najmłodszych lat.

     

Leave a reply

Cancel reply